GDPR

Din personliga integritet är viktig för Delicious D&D. När du lämnar dina personuppgifter ska du kunna känna dig trygg.

Personuppgifter och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person hanteras i enlighet med GDPR.

De personuppgifter som du lämnar till Delicious D&D används inom företaget för att kunna ge dig och din hund en bra service och för att kunna uppfylla avtalet, fakturering, bokföring. Delicious D&D lagrar personuppgifter på rättslig grund genom samtycke, för att kunna fullgöra avtal, för att kunna fullgöra rättslig förpliktelse.

De personuppgifter som lagras om du är hundrastningskund är följande:
Förnamn och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Förnamn och efternamn på närmsta kontaktpersoner utöver dig själv
Telefonnummer på närmsta kontaktpersoner utöver dig själv

Dessutom sparas även de uppgifter du lämnar om din hund för att rastningen ska kunna bli så trygg som möjligt. Även om hundens uppgifter inte innefattas av GDPR så skyddas dessa på samma lämpliga skyddsnivå som dina personuppgifter.

De personuppgifter som lagras om du är trim eller kloklippningskund eller köper pälsvårdsprodukter är följande:
Förnamn och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Dessutom sparas även hundens namn och ras. Även om hundens uppgifter inte innefattas av GDPR så skyddas dessa på samma lämpliga skyddsnivå som dina personuppgifter.

De personuppgifter som lagras om du ställer dig i kö för rastningstjänsten är följande:
Förnamn och efternamn
Adress
E-post
Telefonnummer
Dessutom sparas även hundens namn och ras. Även om hundens uppgifter inte innefattas av GDPR så skyddas dessa på samma lämpliga skyddsnivå som dina personuppgifter.

Delicious D&D vidtar lämplig skyddsnivå för att ingen obehörig ska kunna ta del av dina personuppgifter. Personuppgifterna lämnar inte företaget för att säljas vidare. Namn och telefonnummer kan komma att lämnas till veterinär vid eventuellt akut veterinärbesök i samråd med dig som kund i första hand, alternativt närmsta kontaktperson i andra hand. Delicious D&D använder sig av personuppgiftsbiträdesavtal med BLinfo i och med personuppgifter i bokföringen, även om dessa är minimala.

Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Dvs personuppgifterna sparas under hela den tid som du är kund hos Delicious D&D. Personuppgifter raderas ur kundregistret senast 1 år efter avslutat hundrastningsabonnemang, alternativt 1 år efter sista kloklippning eller trimning. Även avslutade avtal och pappersdokument om hund/hundägarinfo förstörs på ett säkert sätt senast 1 år efter avslutat avtal. Personuppgifter i bokföring lagras i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Du som kund har rätt att få reda på vilka personuppgifter som behandlas, till vilket ändamål, hur länge de lagras, om uppgifterna förmedlas till annan part, den rättsliga grunden för behandlingen, kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt att du har rätt att vända dig till datainspektionen.

Du har även rätt till rättelse om informationen är felaktig och även komplettering av uppgifterna. Rätt till radering under vissa förutsättningar, dvs om ingen rättslig grund finns eller om uppgiften inte behövs för att kunna uppfylla avtalet. Du har även rätt till invändning mot personuppgiftsbehandling, begränsning av behandling samt dataportabilitet.

Delicious D&D skyddar dina personuppgifter på lämplig skyddsnivå både tekniskt och organisatoriskt.